CV

JURAČIĆ SKORUP ARHITEKTI

Naš poziv i posao prvenstveno vidimo u ostvarivanju tradicionalnih zadaća same arhitekture: u artikulaciji ugodnih i smislenih ambijenata.

Upotrebljivost, trajnost, i sigurnost – i ne manje važnu – ekonomičnost, smatramo pretpostavkama za ostvarenje ostalih osobina arhitektonskog djela: reprezentativnih, likovnih, simboličkih i drugih.

Arhitektonsko djelo je višeznačno, počiva na mnogim isprepletenim zamislima i ne može se svesti na proizvoljnu gestu, masmedijski trend ili modni uzorak.

Moda je i inače opasna u arhitekturi jer zgrade traju decenijama i koji put stoljećima a moda tek sezonu ili dvije. Nekritično slijediti trendove i pomodnost zapravo znači brzo zastarjeti.

Kontinuirano pratimo kako naše zgrade stare, i u estetskom i u uporabnom aspektu: u kolikoj su mjeri upotrebljive za programirane namjene, za nepredviđene aktivnosti, koliko su energetski efikasne, održavaju li se lako? Sustavno istražujemo pouzdane planerske, projektantske i produkcijske postupke.

Naši radovi najbolje tumače stanovišta koja zastupamo, a i glavna su preporuka budućim klijentima.

Jelena Skorup

Dr sc. Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh. diplomirana je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine.

Na istom fakultetu od 1985. do 1987. studirala je na poslijediplomskom studiju “Graditeljsko nasljeđe”.

2016. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa temom „Novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolika”.

Od 1984. do 1991. radila je u Zagrebu s više autorskih timova, a međunarodno iskustvo stekla je radeći s arhitektom R. Hordenom, London (1989.- 1990.) i arhitektima V. DeFeom i B. Albrechtom, Rim (1994.- 1995.).

Godine 1991. s arhitektom Draženom Juračićem osnovala je i vodi zajednički arhitektonski ured Aries.

Autor i koautor je niza projekata, studija i natječajnih radova, te brojnih izvedenih i objavljivanih zgrada.

Nagrađena je Nagradom Zagrebačkog salona 2015 i Nagradom „Bernardo Bernardi“ za 2015. godinu, za projekt zgrade restorana i kuhinje u Pine Beach Resortu u Pakoštanama (s D. Juračićem).

Nositeljica je ordena I. reda za posebne zasluge „Katarina Kantakuzina Branković“ za projekt zgrade Srpske pravoslavne gimnazije i duhovnog centra u Zagrebu (s D. Juračićem).

Izlagala je na više skupnih arhitektonskih izložbi, u Hrvatskoj i inozemstvu. Višekratno je bila gostujući predavač na diplomskom i doktorskom studiju Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvenim istraživanjem bavi se paralelno s projektiranjem, od ranih 90-ih, iz područja graditeljskog nasljeđa, kulturne baštine i turizma. Autorica nekoliko stručnih i znanstvenih članaka, autorica knjige Atomizirani hotel (u fazi izdavanja; izdavač ArTresor).

Od 2017. Predsjednica je Međunarodne Inicijative PROCEED2019. (o turizmu i zaštićenim spomenicima kulture i prirode pod zaštitom UNESCO-a).

Članica je Hrvatske komore arhitekata i Ovlaštena je od Ministarstva kulture za projektiranje na nepokretnoj kulturnoj baštini.

 

Dražen Juračić

Prof. dr sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1971., studirao na Poslijediplomskom specijalističkom studiju projektnih metoda na TU u Delftu, od 1976-77.

Doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2000.godine.

Od 1972. – 2013. godine bio je redoviti profesor i voditelj Doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

Od 2013 -2014. bio je predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra

2012. godine bio je selektor i autor izložbe 47.zagrebački salon, arhitektura i urbanizam.

1991. s arh. J. Skorup osnovao je i vodi zajednički arhitektonski ured.

Dobitnik je niza državnih i strukovnih nagrada:

2016 Nagrada Bernardo Bernardi za 2015. za Restoran & kuhinju, Pine Beach, Pakoštane ( s J.Skorup)

2015 Nagrada 50. Zagrebačkog salona za Pine Beach restaurant ( s J.Skorup)

1993. Nagrada Viktor Kovačić za Dom umirovljenika Krapina

1990. Nagrada Zagrebačkog salona za Dom zdravlja Centar (s B. Kincl)

1989. Nagrada Bernardo Bernardi za adaptaciju Kazališta Komedija

1989. Nagrada Vladimir Nazor za dogradnju Ortopedske klinike Šalata

1979. Nagrada Salona mladih za projekt Doma kulture Susedgrad

Ovlašteni je arhitekt, član Hrvatske komore arhitekata, ovlašten od Ministarstva kulture za projektiranje na nepokretnoj kulturnoj baštini.

Od 2017. član je odbora Međunarodne Inicijative PROCEED2019. (o turizmu i zaštićenim spomenicima kulture i prirode pod zaštitom UNESCO-a).

Marija Grković

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine.

Od 2004.-2014. bila je zaposlena u Zavodu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u grupi prof. N. Fabijanića.

U uredu radi od 2014. kao projektant i voditelj projekata.

Vid Juračić

Mag.ing. arh., Ahitektonski fakultet u Zagrebu, film-maker, video producent

Jan Juračić

M.A., Brunel University London, Bacc. arh., Arhitektonski fakiltet, Sveučilišta u Zagrebu_ arhitekt i pisac.